"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Lưu thị Tâm

Họ tên Bé

Trần Văn học

Chiều cao của bé

107

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi