"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Thương Nguyễn

Họ tên Bé

Trần Thị Long

Chiều cao của bé

114

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi