"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Lê Hương Thảo

Họ tên Bé

Trần Bảo quốc

Chiều cao của bé

83

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi