"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Nguyễn Thị Hảo

Họ tên Bé

Nguyễn Bảo Ngọc

Chiều cao của bé

96

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi