"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Hạnh Trần

Họ tên Bé

Nguyễn Thị Nguyệt

Chiều cao của bé

98

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi