"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Vũ Thy Vân

Họ tên Bé

Nghiêm Văn Nhị

Chiều cao của bé

103

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi