"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Quang Khương

Họ tên Bé

Vũ Thị Thảo Phương

Chiều cao của bé

138

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi