"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Hoàng An An

Họ tên Bé

Nguyễn Phương Thảo

Chiều cao của bé

103

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi