"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Lý ngọc phước

Họ tên Bé

Nguyễn lý thuỳ lâm

Chiều cao của bé

99

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi