"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Nguyễn QUang Khương

Họ tên Bé

Nguyễn Thành Trung

Chiều cao của bé

122

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi