"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

nguyễn thanh đạt

Họ tên Bé

nguyễn thanh tiến

Chiều cao của bé

75

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi