"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Nguyễn Chất

Họ tên Bé

Nguyễn Quang Sơn

Chiều cao của bé

130

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi