"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Huyên Linh

Họ tên Bé

Nguyễn Minh Tuyết

Chiều cao của bé

89

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi