"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Tưởng Hữu Cường

Họ tên Bé

Tưởng Hữu Sơn

Chiều cao của bé

140

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi