"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Lại Thị Liên

Họ tên Bé

Ngô Viết Dũng

Chiều cao của bé

136

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi