"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Quý Phi

Họ tên Bé

Trần Văn Sơn

Chiều cao của bé

141

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi