"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Hạnh nhiên

Họ tên Bé

Lê Hữu Thanh

Chiều cao của bé

84

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi