"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Văn Lưu Lê

Họ tên Bé

Văn Công Trình

Chiều cao của bé

124

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi