"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Sang Sang

Họ tên Bé

NGuyễn Hoàng Anh

Chiều cao của bé

107

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi