"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

bùi văn chỉnh

Họ tên Bé

bùi thu lệ

Chiều cao của bé

93

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi