"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

phi Thanh Vân

Họ tên Bé

đào bá hùng

Chiều cao của bé

110

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi