"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Lê Hữu Nhớ

Họ tên Bé

Trần Mạnh Toản

Chiều cao của bé

138

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi