"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Thang Cao

Họ tên Bé

Lê Thúy Hằng

Chiều cao của bé

122

Nhóm tuổi của Bé

4 - 6 tuổi