"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Cao Thanh Quý

Họ tên Bé

Cao Bao Quyên

Chiều cao của bé

147

Nhóm tuổi của Bé

7 - 10 tuổi