"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

Doan Nguyen Thao Hien

Họ tên Bé

Pho Ba An Yen

Chiều cao của bé

99

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi