"Bé siêu cao - Mẹ tự hào"

Họ tên Bố/Mẹ

trần ngọc Duyên

Họ tên Bé

Bùi thu hoa

Chiều cao của bé

84

Nhóm tuổi của Bé

1 - 3 tuổi